Neler Yapıyoruz

ŞİRKET DEĞERLEME

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

FİNANSAL DANIŞMANLIK

PROJE YÖNETİMİ

FİNANSAL PİYASALAR SEMİNERİ Finansal Piyasalarda ki okur yazarlığını artırmak isteyen yatırımcılar ile bilinçli ve gerçek yatırımcı olmak isteyenlere özel olarak hazırlanan bu eğitimin en temel amacı, Türkiye’de finansal okur yazarlığı en üst seviyede olan gerçek yatırımcı olma fırsatı vermektir.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediği, mevcut sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi, firmanın sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.

ŞİRKET DEĞERLEME

Şirket değerlemede birçok yöntem kullanılmakla birlikte temel olarak benzerlik gösterirler. Değerleme çalışmalarında şirketleri gelir getiren fabrikalara benzetebiliriz. Amacımız bu fabrikada ne kadar nakit üretildiği bulmaktır.